Lagledermøter

Langrenn:

Wadahl Høgfjellshotell torsdag 28. februar kl. 18.00-19.00 for alle langrennsøvelser.

HER er presentasjonen fra møtet

Kombinert:

Dommertårnet Tinde arena Jordalen torsdag 28.februar kl. 18:00 for alle kombinertøvelser

Hopp:

Dommertårnet Tinde arena Jordalen fredag 1.mars kl. 18:00 for alle hoppøvelser

 

Informasjon/program deles ut på lagledermøtene. Denne informasjonen fås på rennkontor etter lagledermøte.

Referat fra lagledermøtene legges også ut på hjemmesiden etter at lagledermøtene er

over.

Praktisk informasjon

Følg Hovedlandsrennet 2019 på Facebook!

HOVEDSPONSORER

SAMARBEIDSKLUBBER