Påmelding

Liste over påmeldte

HER er link til påmeldingsliste ved påmeldingsfristens utløp 25/2. Evt endringer / korrigeringer på denne må sendes på mail til; gala@galaidrett.no raskest mulig og innen tirsdag 27/2 kl 23:59. 

Informasjon vedrørende påmelding og betaling av startkontigent.

Isonen har enda ikke på plass den tidligere løsningen som Sportsadmin hadde med «klubben betaler». De har kun løsning med å sende ut faktura til klubbene etter at alle har meldt seg på og den har vi valgt å ikke ta i bruk da det tidligere har medført høye utestående beløp.

Noen klubber har nå opprettet påmeldingsansvarlige i klubbene som tar imot bestillinger fra klubbens løpere på hvilke renn de skal meldes på. Påmeldingsansvarlig i klubben tar deretter en samlet påmelding av klubbens løpere og betaler samtidig med det.

Alternativt må den enkelte melde seg på selv og betale samtidig med påmelding.

Vi som arrangører håper at tidligere løsning fra Sportsadmin snart kommer på plass i iSonen også.

NB! Betaling av Felles smøring på lørdagens Langrennscross vil bli refundert etter arrangementet. Dette pga. beslutning om at skiene ikke skal smøres på nytt til lørdag.

 

Påmelding stafett

Egen frist for stafett er tirsdag 27. februar kl. 2359.

  • Lag seedes og tildeles startnummer onsdag 28.februar.
  • Link til lagoppstilling (EQ-timing) sendes på mail onsdag 28.februar til påmeldingsansvarlig fra iSonen.
  • Løpere kan søkes opp både på navn og startnummer dagen før.
  • Link kan videre distribueres til riktig person i kretsen.
  • Frist for endring av lagoppstilling er 18:00 lørdag 2.mars

 

Lenker til påmelding via iSonen:

Langrenn individuell

Langrenn stafett

Kombinert

Hopp individuell

Laghopp

Praktisk informasjon

Følg Hovedlandsrennet 2024 på Facebook!

HOVEDSPONSORER

SAMARBEIDSPARTNERE

SAMARBEIDSKLUBBER