Smøreplasser

Vi har følgende alternativ når det gjelder smøreplass:

Oppstillingsplass for egen vogn kr 3200,- inkl strøm

Smøreplass i oppvarmet hall/telt, 10,5 m2 kr 4800,-

Se stadionkart for plassering og tidsplan for åpningstider.

Prisene inkluderer parkering for 1 bil pr smøreplass på angitt plass. Alle priser er eks mva.

For bestilling send mail til gala@galaidrett.no. Oppgi kontaktopplysninger (mail/telefonnr.) og fakturaadresse ved bestilling.

Utstyr oppbevares på eget ansvar.

Bestilling må skje innen 1. februar. Smøreplasser vil bli fordelt og faktura blir utsendt rett etter bestillingsfrist 1. februar. Faktura må betales innen forfall for å beholde plass og ingen får ta i bruk smøreplass/vognplass uten at betaling er registrert. Se egen pris for betaling etter 1/2.

Vi kan ikke garantere smøreplasser tilgjengelig ved bestilling etter 1. februar.

Smøreplassene er båser på ca 10,5 m2 (3,5 x 3 m) i oppvarmet hall og telt. Det er en grunnbelysning og hver bås har tilgang til kontakt med 1 fas 16A 230V strøm. Hall og telt er plassert tett inntil oppvarming/glitestområde og ca 100m fra start.

Hver oppstillingsplass for egen vogn har tilgjengelig kontakt med 1 fas 16A 230V strøm. Dersom det ønskes 1 ekstra kontakt koster det kr 1000,-.

Leie for smøreplass i hall er kr 6.000,- ved bestilling etter 1. februar og leie for plass til vogn er kr 4.000,- ved bestilling etter 1. februar. Alle priser er eks mva.

Leietakere er ansvarlig for at skjøteledninger og elektrisk utstyr er uten feil som slår ut overspenningsvern og jordfeilbrytere. Ved problemer med utstyr og påviste feil vil arrangør nekte at utstyret brukes videre.

Det legges til rette for korte stopp  for av- og pålasting av ski og smøreutstyr så nær smørevogn/hall/telt som mulig. Parkering under arrangementet bli anvist så nær som mulig, men det kan ikke påregnes faste plasser umiddelbart ved smørevogner/telt/hall. Vi anmoder alle som bor på Gålå om å parkere ved overnattingssted.

Ved spørsmål eller behov for avklaringer ta kontakt med ansvarlig serviceområde Øystein Rudi, tlf 91 38 53 88 / mail oystein@rudigard.no

Praktisk informasjon

Følg Hovedlandsrennet 2019 på Facebook!

HOVEDSPONSORER

SAMARBEIDSKLUBBER